Naaimachinehandel ‘Vlieto’ Ooltgensplaat en de daarin actieve bedrijfsnamen behouden zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Geen informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt (voor niet-commerciĆ«le doeleinden, verlenen wij na verificatie graag toestemming). Hergebruik voor commerciĆ«le doeleinden is ook slechts met voorafgaande toestemming van Naaimachinehandel ‘Vlieto’ Ooltgensplaat toegestaan. Bij gebruik van informatie van deze website dient Naaimachinehandel ‘Vlieto’ Ooltgensplaat duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website.

Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming aan Naaimachinehandel ‘Vlieto’ Ooltgensplaat hebt gegeven, neemt u dan via het contact formulier contact met ons op.

Naaimachinehandel ‘Vlieto’Ooltgensplaat en de daarin actieve bedrijfsnamen behouden zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303).

Indien u vragen heeft over het copyright, dan kunt u contact opnemen via het contact formulier.

  

Copyright website

Terug naar de Vlieto site